Pudding hấp mật

Món tráng miệng Pudding hấp mật

Pudding hấp mật, Bánh tráng miệng là món ăn thực sự thích hợp cho mùa đông , bánh pudding cung cấp cho bạn những năng lượng cần thiết để tồn tại trong mùa đông nước Anh. Bánh pudding hấp mật cơ bản là một loại bánh hấp làm bằng bột và được đồ lên trên