Đại học Northumbria

Thông tin trường Đại học Northumbria

Đại học Northumbria, tại sao không? Northumbria được xếp hạng là trường “Đại học hiện đại nhất Anh Quốc” do tạp chí Times bình chọn năm 2006. Trường cung cấp hơn 500 khoá học chuyên sâu về kiến thức và mang tính thực tiễn, đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp của các nhà tuyển dụng. NU- Fast facts – Trường được