Lễ hội “vô địch đào giun” tại làng Willaston

Hàng năm, Lễ hội “” sẽ được tổ chức vào 5/6 tại , gần Nantwich, Cheshire nước Anh.

Hàng năm, Lễ hội “vô địch đào giun” sẽ được tổ chức vào 5/6 tại làng Willaston, gần Nantwich, Cheshire nước Anh. Người tham gia cuộc thi này sẽ dùng mọi cách để thu hút sự chú ý của các con giun dưới lòng đất có thể bằng nhạc nhưng không được sử dụng các chất kích thích và ở cuộc thi này người ta xem nước cùng là một chất kích thích.

Cùng Danh Mục :

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>