Dịch vụ làm Visa quá cảnh đi Anh

Lam visa qua canh di Anh gia re

Hồ sơ làm thị thực quá cảnh thông thường bao gồm:

 • Bản khai thị thực trên mạng đã được điền hoàn chỉnh có chữ ký + 1 ảnh màu mới chụp cỡ hộ chiếu nền trắng
 • Hộ chiếu của quý vị (có giá trị ít nhất sáu tháng) và cả những hộ chiếu mà quý vị đã từng có
 • Đặt vé máy bay
 • Thị thực nước đến (nếu cần)
 • Đơn xin nghỉ phép có sự đồng ý của cơ quan quý vị
 • Bằng chứng về tiền tiết kiệm và giấy tờ nhà cửa của quý vị
 • Sổ hộ khẩu gia đình

Hồ sơ làm thị thực quá cảnh trực tiếp bao gồm:

 • 1 ảnh màu mới chụp cỡ hộ chiếu nền trắng
 • Hộ chiếu của quý vị (có giá trị ít nhất sáu tháng) và cả những hộ chiếu mà quý vị đã từng có
 • Đặt vé máy bay
 • Thị thực nước đến (nếu cần).

Ghi chú:

 • Tùy từng trường hợp và thời điểm xin visa sẽ phải bổ sung thêm các giấy tờ khác.
 • Thời gian làm tính theo ngày làm việc của ĐSQ. Không tính ngày nhận hồ sơ và các ngày nghỉ khác.

Cùng Danh Mục :

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>