Dịch vụ làm visa đi công tác tại Anh

Dich vu visa di Anh gia re

HỒ SƠ XIN VISA ĐI CÔNG TÁC TẠI ANH BAO GỒM:

  • Bản khai thị thực trên mạng đã được điền hoàn chỉnh có chữ ký + 1 ảnh màu mới chụp cỡ hộ chiếu nền trắng
  • Hộ chiếu của quý vị (có giá trị ít nhất sáu tháng) và cả những hộ chiếu mà quý vị đã từng có
  • Đặt vé máy bay
  • Thị thực nước đến (nếu cần)
  • Đơn xin nghỉ phép có sự đồng ý của cơ quan quý vị
  • Bằng chứng về tiền tiết kiệm và giấy tờ nhà cửa của quý vị
  • Sổ hộ khẩu gia đình

Cùng Danh Mục :

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>