Dịch vụ làm visa Anh với mục đích đi chữa bệnh

Visa di Anh chua benh

HỒ SƠ XIN VISA CHỮA BỆNH ĐI ANH BAO GỒM:

  • 1 bản khai thị thực đã điền hoàn chỉnh, có chữ ký
  • 1 ảnh mầu mới chụp cỡ hộ chiếu nền màu trắng
  • Hộ chiếu của quí vị (có giá trị ít nhất sáu tháng) và cả những hộ chiếu mà quí vị đã từng có
  • Đơn xin nghỉ phép có sự đồng ý của cơ quan quí vị (nếu quí vị đang làm việc)
  • Thư mời của người bảo lãnh và bản copy các hộ chiếu của người bảo lãnh
  • Bằng chứng về việc làm, tiền tiết kiệm và giấy tờ nhà cửa của quí vị (nếu có)
  • Bằng chứng về tài chính và việc làm của người bảo lãnh (ví dụ như giấy ngân hàng 6 tháng mới nhất, giấy trả lương…)
  • Giấy Đăng ký Kết hôn của quí vị (nếu có)
  • Các giấy tờ liên quan khách

Anh (tiếng Anh: England) là quốc gia rộng lớn và đông dân nhất trong Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland, nằm về phía tây bắc của châu Âu. Dân số của Anh chiếm hơn 83% tổng số dân của Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland và chiếm phần lớn diện tích của đảo Anh. Anh tiếp giáp với Scotland về phía bắc và Wales ở phía tây. Ngoài ra, Anh còn giáp với biển Bắc, biển Ireland, Đại Tây Dương và eo biển Măng-sơ.

Cùng Danh Mục :

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>