Làm Visa

Dịch vụ làm visa đi công tác tại Anh

visa-di-anh_du-lich-viet_07 HỒ SƠ XIN VISA ĐI CÔNG TÁC TẠI ANH BAO GỒM: Bản khai thị thực trên mạng đã được điền hoàn chỉnh có chữ ký + 1 ảnh màu mới chụp cỡ hộ chiếu nền trắng Hộ chiếu của quý vị (có giá trị ít nhất sáu tháng) và cả những hộ chiếu mà quý

Dịch vụ làm Visa quá cảnh đi Anh

lam-visa-di-anh_04 Hồ sơ làm thị thực quá cảnh thông thường bao gồm: Bản khai thị thực trên mạng đã được điền hoàn chỉnh có chữ ký + 1 ảnh màu mới chụp cỡ hộ chiếu nền trắng Hộ chiếu của quý vị (có giá trị ít nhất sáu tháng) và cả những hộ chiếu mà quý

Dịch vụ làm visa đi thăm thân – du lịch – công tác ở Anh

lam-visa-di-anh_05 Thông tin về bạn: Hộ chiếu còn giá trị trên 6 tháng ( hộn chiếu cũ nếu có ) Hai ảnh màu cỡ ảnh hộ chiếu Giấy phép cư trú tại nước bạn đang nộp hồ sơ, nếu bạn không phải là công dân của nước đó Giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân

Dịch vụ làm visa Anh với mục đích đi chữa bệnh

visa-di-anh_du-lich-viet_02 HỒ SƠ XIN VISA CHỮA BỆNH ĐI ANH BAO GỒM: 1 bản khai thị thực đã điền hoàn chỉnh, có chữ ký 1 ảnh mầu mới chụp cỡ hộ chiếu nền màu trắng Hộ chiếu của quí vị (có giá trị ít nhất sáu tháng) và cả những hộ chiếu mà quí vị đã từng

Dịch vụ làm Visa đi du lịch Anh

visa-di-anh_du-lich-viet_02 1. Thông tin về bạn Những giấy tờ này rất quan trọng vì chúng cung cấp thông tin về hoàn cảnh cá nhân của bạn tại nước bạn đang sinh sống, đang nộp hồ sơ: Hộ chiếu hoặc giấy giấy thông hành có giá trị ( Bạn sẽ không được cấp visa nếu bạn không